Zofia Kielan-Jaworowska

polska paleobiolożka

Zofia Kielan-Jaworowska (1925–2015) – polski paleobiolog, emerytowana profesor w Instytucie Paleobiologii PAN w Warszawie, laureatka Nagrody Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.

  • A jaka jest nasza przyszłość? Tego nie wie nikt, jednak na pewno rządzić nią będą te same prawa przyrody, które uformowały nas w minionych eonach, oraz rewolucyjnie nowy czynnik powstały w wyniku ewolucji: intelekt.
    • Źródło: „Świat Nauki” nr 3/187, marzec 2007
  • Gdyby dinozaury wymarły wcześniej albo później, rozwój ssaków mógłby wyglądać zupełnie inaczej, a człowiek być może wcale nie pojawiłby się na Ziemi.
    • Źródło: „Świat Nauki” nr 3/187, marzec 2007

O wypowiedziach Macieja Giertycha dotyczących teorii ewolucji

edytuj
  • Czuję się zażenowana tym, że w XXI wieku Maciej Giertych, profesor nauk leśnych, który musiał otrzeć się o biologię, może wypowiadać opinię kwestionującą istnienie ewolucji. Świadczy to o bezprzykładnej ignorancji i braku podstawowych wiadomości z geologii, paleontologii i biologii.
  • Rozumując podobnie jak pan Giertych, że dinozaury żyły w czasach ludzi, ponieważ Polacy zapamiętali smoka wawelskiego, można by na podstawie przysłowia „kanarki doić”, wyciągnąć wniosek, że kanarki w dawnych czasach miały wymiona.
    • Źródło: „Gazeta Wyborcza”, 13 października 2006