Zbigniew Szawarski

polski etyk i filozof medycyny

Zbigniew Szawarski (ur. 1941) – polski filozof, etyk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, przewodniczący Komitetu Bioetyki Polskiej Akademii Nauk.

 • Język przeciwników przerywania ciąży zakłada radykalny paternalizm moralny – to my wiemy lepiej, jak ty masz żyć, i my cię tego nauczymy. A jak nie chcesz się uczyć, to cię po prostu zmusimy.
  • Źródło: Umrzyj, dziecko. Tak będzie lepiej. Z prof. Zbigniewem Szawarskim rozmawia Agnieszka Kublik, „Gazeta Wyborcza” 20–21 stycznia 2018, s. 23.
  • Zobacz też: aborcja
 • Mamy wreszcie spór, który być może uświadomi wszystkim, że znajdujemy się w punkcie zwrotnym. Pora już podjąć decyzję, w jakiego rodzaju społeczeństwie chcielibyśmy żyć. A stoimy wobec wyboru dwóch modeli ładu moralnego. Jeden to społeczeństwo ludzi wiary, których sumienia – oświecone Duchem Świętym i nauką moralną Kościoła – roszczą sobie prawo do narzucania innym, co mają myśleć i jak mają żyć.
  Drugi model to społeczeństwo, w którym nie istnieje podział na sumienia oświecone i nieoświecone, lepsze i gorsze, zdrowe i chore. Wszystkie sumienia są równe i każdy ma prawo żyć zgodnie z własnym, szanując wspólnie przyjęty porządek prawny.
  • Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Czyste sumienie to wynalazek diabła, „Gazeta Wyborcza”, 8 lipca 2014
  • Zobacz też: bioetyka, sumienie
 • Nie widzę powodów, aby grupka fanatyków przemocą troszczyła się o zbawienie mojej duszy i decydowała o tym, jak mam żyć, jak i gdzie się leczyć i jakie spektakle teatralne oglądać.
  Każdy z nas ma przyrodzone prawo do wolności, a więc też do ryzyka, w tym ryzyka moralnego. Mam nadzieję, że sytuacja ta uświadomi ludziom myślącym, iż sprawą zasadniczą staje się stworzenie w naszym społeczeństwie pewnej krytycznej masy moralnej i podjęcie działań, dzięki którym pojęcie demokracji, wolności, równości, pluralizmu moralnego, czy też szacunku dla godności osoby ludzkiej i jej decyzji moralnych, przestanie być jedynie pustym i nic nie znaczącym frazesem.
  • Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Czyste sumienie to wynalazek diabła, „Gazeta Wyborcza”, 8 lipca 2014
  • Zobacz też: godność, wolność
 • Samo wprowadzenie takiego języka („nie zabijam dzieci”) do dyskusji o tragicznych sprawach kobiet pokrzywdzonych przez los wydaje mi się moralnie odrażające. Nie widzę w tej sytuacji zadowalającego wszystkich rozwiązania administracyjnego.
  Każdy kompromis moralny zakłada, niewielkie choćby, ustępstwo. Jeśli jednak ktoś kwestionuje samą ideę kompromisu moralnego – to nie ma żadnej szansy ani na dyskusję, ani na porozumienie. Chciałbym przy okazji zauważyć, że w imię sumienia wolno mi nie tylko kwestionować prawo państwowe, ale także „nadprzyrodzone” boskie, jeśli takie w ogóle istnieje.
  • Źródło: rozmowa Ewy Siedleckiej, Czyste sumienie to wynalazek diabła, „Gazeta Wyborcza”, 8 lipca 2014
  • Zobacz też: aborcja