Zbigniew Jerzyna

polski poeta, dramaturg, eseista i edytor

Zbigniew Jerzyna (1938–2010) – polski poeta, dramaturg, eseista, edytor.

 • Kto nigdy nie kochał kobiety, ten nie pokocha idei.
  • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.
Zbigniew Jerzyna (2006)
 • Oczy kobiety zapraszają do gry.
  Ale z naturą się nie wygrywa.
 • Poezja to przede wszystkim specyficzny sposób rozstrzygania problemu poszczególnego człowieka. Najwięcej mówię o sobie, gdyż ja jestem dla siebie największym problemem. Ja uwikłany w istnienie, w rodzinę, w historię. Poezja powinna rozjaśniać te pułapki bytu. To, co wyżej napisałem, nie jest do końca prawdą, bowiem poezja może przede wszystkim jest wielką tęsknotą do drugiego człowieka.
 • To nie w klatce zrodziła się idea latania.
 • W dotyku skóry czuć zasłonę gwiazd.
  • Źródło: „Poezja”, Wydania 7–12, Wydawn. Współczesne RSW Prasa, 1980, s. 59.

O Zbigniewie Jerzynie

edytuj
 • Jaki morał i nauka wynika dla nas z tej ukazywanej w tych wierszach trwałości rzeczy, rekwizytów, pewnych zatwardziałych reliktów, skamielin, schematów myślowych, bezrefleksyjnie powtarzanych przekonań i dzisiejszych autorskich sądów o nich – zderzanych z przemiennością i przemijalnością wszystkiego, kruchością ludzkiej biologicznej i fizycznej, owej „nagiej” egzystencjalności? To każdy czytelnik tutaj zobaczyć może i powinien sam.