Zadośćuczynienie

Zadośćuczynienie – moralna lub materialna rekompensata za wyrządzone krzywdy.