• złoty środek
  • juste milieu (fr.)
  • Autor: Blaise Pascal, Myśli o religii, 3,3 z 1692 roku.
  • Opis: określenie zostało później przyjęte jako charakteryzujące rządy króla Ludwika Filipa panującego w latach 1830–1848. Używane jest dla określenia ostrożnej polityki, poruszającej się między skrajnymi opcjami.

Podobne znaczeniowo jest określenie:

 • złote umiarkowanie
  • aurea mediocritas (łac.)
  • Autor: Horacy, Pieśni, 2, 10, 5
  • Opis: za najlepszą uznające drogę między skrajnościami.