Wyprawa kijowska (1920)

ofensywa Wojska Polskiego i armii URL na Kijów w kwietniu 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej

Wyprawa kijowska (1920) – ofensywa Wojska Polskiego i armii URL na Kijów w kwietniu 1920, podczas wojny polsko-bolszewickiej.

  • Czy armia ukraińska wykonała postawione jej zadanie? Autorzy ukraińscy i polscy są tu wyjątkowo zgodni: choć stanowiła ona około 15% sił ekspedycyjnych, bez zastrzeżeń można odpowiedzieć, że w okresie od kwietnia do października 1920 armia UNR, przepojona duchem państwowości, ofiarnie wykonała wszystkie postawione przed nią zadania.
    • Autor: Robert Potocki, Idea restytucji Ukraińskiej Republiki Ludowej (1920–1939), Wydawnictwo: Instytut Europy Środkowo-Wschodniej, Lublin 1999, ISBN 8385854460, s. 94
Wyprawa kijowska (1920)
  • Od jesieni 1918 r. bolszewicy przygotowywali się do „wyzwoleńczego marszu na zachód”. Gdyby jednak Piłsudski chciał wykonać najbardziej skuteczne uderzenie wyprzedzające, powinien zaatakować na północy w kierunku na Smoleńsk i Moskwę. Mars na Kijów nie znajduje uzasadnienia militarnego, gdyż w istocie wyprowadzał nasze siły w próżnię. Była to inicjatywa typowo polityczna zmierzająca do utworzenia niepodległej Ukrainy, która stałaby się buforem między Polską a bolszewicką Rosją. Plan ambitny, ale chyba obarczony zbyt dużym ryzykiem. Cała ukraińska elita polityczna pochodziła z należącej do Polski wschodniej Galicji i gdyby udało się utworzyć im niepodległe państwo, to istniało niebezpieczeństwo, że z czasem zwróci się ono przeciwko naszemu krajowi.
    • Autor: Krzysztof Kawalec
    • Źródło: Krzysztof Różycki, Bohater ze skazą (wywiad z Krzysztofem Kawalcem), „Angora” nr 20 (1300), 17 maja 2015, s. 16.