Wychowanie fizyczne

Wychowanie fizyczne – zamierzone i świadome działanie ukierunkowane na kształtowanie postaw (tj. stosunku do ciała i fizycznego funkcjonowania) oraz postawa prospołecznych (tj. stosunku do życia i innych ludzi, przekonań i wartości moralnych), a równocześnie nastawione na wspieranie rozwoju fizycznego i zdrowia oraz kształtowanie trwałego obyczaju aktywności fizycznej i troski o wydolność fizyczną, sprawność motoryczną i prawidłową postawę ciała.

  • Dusza ludzka nie podpada kalectwu, a wychowanie fizyczne jest ułożone dla szczęścia człowieka.
    • Źródło: Tadeusz Maszczak, Kultura fizyczna w edukacji osób niepełnosprawnych w: Pedagogika specjalna. Wobec potrzeb teraźniejszości i wyzwań przyszłości pod redakcją Marii Chodkowskiej
    • Zobacz też: niepełnosprawność
Wychowanie fizyczne
  • Edukację fizyczną zdobywa się, kiedy przed drugim śniadaniem ma się twarz pod czyjąś pachą.