Wrażliwość – zdolność przeżywania emocji i odczuwania wrażeń; bycie wyczulonym.