Wróżby kumaka

powieść Güntera Grassa

Wróżby kumaka (niem. Unkenrufe) – powieść Güntera Grassa z 1992 roku.

 • Bo czego Polsce brakuje, to zdrowego stanu średniego! – zawołał Vielbrand
  • Postać: Vielbrand
 • Czarnowidze, w miarę rozwoju sytuacji, przeważnie mają rację.
 • Jest tak, jak gdyby ludzie chcieli z rozmysłem wytępić się nawzajem, żeby nic nie pozostało…
  • Postać: Aleksander Reschke
 • Jin riki shaw – co znaczy: pojazd ciągnięty przez biegacza.
  • Opis: z jęz. japońskiego.
 • Każdy problem ma właściwe sobie rozwiązanie. Musi się tylko chcieć, a znajdzie się sposób.
 • Koniec, jeśli jakiś koniec istnieje, jest pewny.
 • Kto późno się kojarzy, ten nie ma czasu do stracenia. Trzeba dużo nadrobić. I temu podobne postanowienia.
 • Na dłuższą metę nie ma rzeczy bardziej przekonującej niż korzyść…Nareszcie zaczyna się w Polsce liczyć, to znaczy myśleć po ogólnoeuropejsku.
  • Postać: Torsten Timmestedt
 • Po trudach i znojach spoczywam w pokoju, aż z martwych powstanę ku wiecznej radości.
 • Proszę mi wierzyć (…), jeśli chcemy przyszłości, to musimy udzielać jej kredytów.
 • Przekonujący dowód militarnej siły pozwala jednocześnie dostrzec bezsilność zachodniego myślenia.
 • Reschke na podstawie danych statystycznych wykazał, ilu studentów opuszcza uniwersytet nie będąc przygotowanymi do późniejszego życia zawodowego. Jego argumenty głosiły, że brakuje odniesienia do praktyki. Jako, że w muzeach miejsc pracy jest niewiele, wydawnictwa książek o sztuce z reguły oszczędzają na redaktorach, przy obsadzaniu stanowisk referentów kulturalnych we władzach miejskich decydują najczęściej kryteria polityczne, przyszły historyk sztuki powinien mieć możliwość obrania innych dróg zawodowych.
  • Postać: Aleksander Reschke
 • Tako to już imer beło. Kiej te panowie na górze ni wiedzą co i jak, glajch wojnę robią.
  • Postać: Erna Brakup
 • Tak to już jest, że wszystko, nawet śmierć, ma swoją cenę.
 • W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko się chwieje, liczy się w życiu podejmowanie ryzyka.
 • W końcu grób to ostateczny wyraz człowieka.
 • Zawsze pozostają kamienie, o których powiada się, że mogłyby mówić.
 • Z Kościołem zawsze trzeba być ostrożnym, gdyż w Polsce Kościół to wszystko…