Wojskowe Służby Informacyjne

Wojskowe Służby Informacyjne – istniejąca w latach 1991–2006 struktura wywiadu i kontrwywiadu, formalnie będąca częścią Wojska Polskiego.

  • Lech Wałęsa odpowiada za to, że w pierwszej połowie lat 90. nie zlikwidowano WSI. Stworzenie WSI polegało na tym, że w końcu 91 roku, zmieniając ustawę o powszechnym obowiązku obrony wpisano w dwóch zdaniach, że tworzy się WSI z automatycznego połączenia WSW i II oddziału Sztabu Generalnego. I to było całe tworzenie, i wszystko pozostało bez zmian.
Logo WSI