William Davenant (1606–1668) – angielski poeta i dramatopisarz.

  • Ambicja jest nieskromnością ducha.
    • Ambition is the mind’s immodesty. (ang.)
    • Źródło: Gondibert
    • Zobacz też: ambicja