William Cowper (1731–1800) – angielski poeta.

  • Miał rację pewien Francuz zauważając: „Jakże słodka jest samotność!” Ale chciałbym mieć przyjaciela, któremu mógłbym to powiedzieć!
William Cowper
  • Najbardziej brzydzę się kłamstwa, które schlebia.