Wiktar Ałampijeu

białoruski polityk

Wiktar Piatrowicz Ałampijeu (białorus. Віктар Пятровіч Алампіеў; ur. 1947) – białoruski polityk, deputowany do Rady Najwyższej Białoruskiej SRR/Rady Najwyższej Republiki Białorusi.

O Wiktarze AłampijeuEdytuj

  • Dobrze orientował się w gospodarce, w kwestiach socjalnych. Potrafił na sesjach logicznie przedstawiać potrzebną argumentację, czasem pomimo swego oburzenia. Zdarzało mi się jeździć razem z nim i z Iosifem Siaredziczem do Pińska do ich wyborców, którzy okazywali im szacunek i pełne poparcie.
    • Добра разьбіраўся ў эканоміцы, у сацыяльных пытаньнях. Умеў на сэсіях лягічна даводзіць патрэбную аргумэнтацыю, часам нягледзячы на сваё абурэньне. Мне прыходзілася езьдзіць разам зь ім і Іосіфам Сярэдзічам у Пінск да іхных выбаршчыкаў, якія выказвалі ім павагу і поўную падтрымку. (białorus.)
    • Autor: Zianon Pazniak
    • Opis: o Wiktarze Ałampijeu w czasach, gdy był deputowanym do Rady Najwyższej Białorusi w latach 1990−1996.
    • Źródło: Siarhiej Nawumczyk, Zianon Pazniak, Deputaty niezależnaści, Biełaruskija Wiedamaści, Nowy Jork, Wilno, Warszawa 2010, ISBN 9789955578116, s. 272. (białorus.)