Wikicytaty:Zakaz przesyłania plików

Ta strona zawiera oficjalne zasady polskich Wikicytatów. Zostały one zaakceptowane przez ich użytkowników i uważane są za standard, którego winni przestrzegać inni. Możesz śmiało modyfikować tę stronę, ale upewnij się, że wprowadzone zmiany mają aprobatę społeczności.

Skrót:
{{{1}}}

Przesyłanie jakichkolwiek plików na Polskie Wikicytaty jest zabronione. Wszelkie grafiki, materiały dźwiękowe lub video, które mają zostać wykorzystane na stronach projektu, powinny zostać przesłane do Wikimedia Commons.

Uzasadnienie edytuj

  • Oszczędność czasu: Zasoby Commons mogą być wykorzystane na wszystkich projektach Wikimedia równocześnie, bez potrzeby pracochłonnego kopiowania ich na każdy projekt z osobna. Umieszczając grafiki na Commons, oszczędzasz czas innych.
  • Oszczędność miejsca: Znakomita większość materiałów używanych w Wikicytatach byłaby kopią tych samych materiałów z innych projektów. Ładując je na Commons zapobiegasz ich dublowaniu i oszczędzasz przestrzeń dyskową.