Wiadomości

przedstawienie w mediach wybranych informacji na temat bieżących wydarzeń

Wiadomości – zestaw informacji.

  • Wszystkie wiadomości nadające się do druku.
    • All the news that’s fit to print. (ang.)
    • Autor: Adolph Ochs
    • Opis: dewiza dziennika „The New York Times”.
    • Źródło: Władysław Kopaliński, Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych, Warszawa 1989, s. 27.