Wasyl Kuczabski (1895–1971) – ukraiński historyk, publicysta, polityk.

Ukrajina i Polszcza. Otwerta widpowid' polskomu konserwatystowi edytuj

(cyt. za: Marian Zdziechowski, Pierwiastek zachowawczy w idei ukraińskiej, Lwów 1933)

  • I jeśli staję przeciw tobie, to nie myśl, że czynię to dlatego żeś Polak; nieporozumienie nasze pochodzi stąd, że konserwatyzm swój zamknąłeś w obrębie spraw i interesów narodu swego, cztery zasady twoje: wiara katolicka, ojczyzna, własność prywatna i trzeźwa polityka realna – uznaję również, ale z tą różnicą, że rozwijając je i doprowadzając do końca, ogłaszam, iż konserwatyzm powinien być ponadnarodowy, uniwersalny.
  • My, Ukraińcy – nauczeni strasznym doświadczeniem, jakim był dla nas triumf bolszewizmu za Zbruczem, wiemy, że polityka konserwatywna wtedy tylko będzie realną polityką chrześcijańską, kiedy przekroczywszy granice międzynarodowe, stanie się twórczą, zdobywczą polityką, obejmującą wszystkie narody zakorzenionym w każdej religii patosem politycznym.
  • Od początku rozumiałem, że straszliwy carat to „dziecinna igraszka” w porównaniu z bolszewizmem; odważyłem się nawet zapytać Piłsudskiego, dlaczego nie dopomógł Denikinowi...
    • Opis: w polemice z Janem Bobrzyńskim.