Washington Irving

pisarz i historyk amerykański

Washington Irving (1783–1859) – amerykański historyk i autor książek o tematyce historycznej.

  • Cięty język to jedyne ostre narzędzie, które nie tępi się przez ciągłe używanie.
Washington Irving