Wantalina olinowania stałego stabilizująca maszt w płaszczyźnie prostopadłej do płaszczyzny symetrii jednostki pływającej.

  • Każdy, kto kocha wiatr, wie, jak jest,
    Kiedy już z oczu nam ginie brzeg.
    Wiatr na wantach gra, morze rusza w tan,
    Kiedy kil znaczy ślad pośród pian.
Wanty