Wallace D. Wattles (1860–1911) – amerykański pisarz nowej myśli (ang. New Thought).

  • Istnieje substancja myśląca, z której wszystko jest zrobione i która w swojej pierwotnej postaci przenika, penetruje i wypełnia przestrzeń we Wszechświecie. Myśl odciśnięta w tej substancji stwarza to, co jest przedmiotem tej myśli. Człowiek może formować rzeczy w swoich myślach, a przez odciśnięcie swych myśli w bezkształtnej substancji pierwotnej, może spowodować powstanie rzeczy o której myśli.
    • Źródło: Nauka, jak zostać bogatym
Wallace D. Wattles