Walerian Kalinka

polski duchowny, historyk, założyciel Polskiej Prowincji Zmartwychwstańców

Walerian Kalinka (1826–1886) – polski historyk.

  • Ten z ludzi jest najdoskonalszym, kto dla bliźnich umie być najużyteczniejszym. – Najnieszczęśliwszą jest ta dusza ludzka, którą cudze szczęście dręczy.
Walerian Kalinka (1870)
  • W słowniku polskich cnót publicznych mogły być wszystkie cnoty, tylko posłuszeństwa w nim się nie znajdzie.

O Walerianie Kalince edytuj

  • Można powiedzieć, że Kalinka oceniał cały nasz naród poprzez fenomen Adama Ponińskiego – polityka sprzedajnego, który w zamian za miesięczną, „składkową” pensję z Petersburga, Berlina i Wiednia czuwał nad sejmowym zalegalizowaniem pierwszego rozbioru Polski.
    • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 99.
  • Po pierwsze – uważał on, że historia nie jest niczym innym tylko „wielką panoramą psychologii”, „wyrazem tego, co dzieje się i co się odmienia w duszy narodów i indywiduów”. Po drugie – był zwolennikiem historii moralizującej, oceniającej i nade wszystko wychowującej.
    • Autor: Andrzej Wierzbicki, Poczet historyków polskich. Historiografia polska doby podzaborowej, Poznań 2014, s. 98.