Wagary

samowolne uchylanie się od obowiązku szkolnego przez ucznia; nieuzasadniona, celowa oraz świadoma nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach lekcyjnych

Wagary – jedno- lub wielokrotna, celowa oraz świadoma nieobecność ucznia na obowiązkowych zajęciach szkolno-lekcyjnych.

  • (...) gdzie rym ma kres, kończą się wagary.
Wagary