Wacław Szymanowski

polski pisarz

Wacław Szymanowski (1821–1886) – pisarz i dziennikarz polski.

  • Jeśli rano wstajesz, a jesteś nieżonaty, to proś Boga o dobrą żonę, ona jest warta, żeby co dzień o nią prosić, bo taka rzadko się zdarza. Jeżeli jesteś żonaty, to proś o dzień spokojny, bo nawet najlepsze kobiety mają swoje niespokojne dnie.
Wacław Szymanowski
  • Kto nie je zupy, ten umrzeć musi.
    • Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej od XIV do XX wieku, wyb. Paweł Hertz, Władysław Kopaliński, Warszawa 1975, PIW, s. 513.
  • Kto się kochał sto razy, ten nie zna miłości.
    • Źródło: Księga cytatów z polskiej literatury pięknej..., op. cit., s. 513.