Władysław Włoch (ur. 1941) – polski poeta i eseista.

Wysokie źródła życia i kurzawa studzien

edytuj
  • Czesław Miłosz wyraził kiedyś przekonanie, że wiersz oddziałuje nawet wtedy, gdy leży w rękopisie.
  • Poezja zakorzeniona jest w Absolucie. Jest liturgią, a nie „sztuką językowej ewokacji”, jak chce prof. Sawicki (…).