Vladimír Holan

czeski poeta i tłumacz

Vladimír Holan (1905–1980) – czeski poeta i tłumacz.

  • Nie ma miłości wielu, tylko jedna miłość, tak jak wszystkie krzyże są tylko jednym krzyżem.
    • Není lásek, že je jen jedna láska, tak jako všechny kříže jsou jen jeden kříž. (czes.)
    • Źródło: Kochaj ze zbioru Cierpienie (1965)
Vladimír Holan (w środku)
  • Wszystko wskazuje na to, że nieustanna świadomość miłości nie pozwala kochać.