Kynciok Jenlak (1526–1583) – inkarnowany lama szkoły Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego, piąty Szamarpa.

  • Gdy ucinasz u korzeni drzewo lgnięcia i pojęciowości,
    wszelkie zjawiska wyglądają niczym mgła.