Mipam Cieki Łangciuk (1584–1629) – inkarnowany lama szkoły Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego, szósty Szamarpa.

  • Pan Guru przebywa w esencji mojego umysłu jako esencja Buddy.
    Jeśli rozwijasz ufność, rozwiń ufność w niego.
    Jeśli zwracasz się z błaganiem, błagaj jego.