Miczio Dordże (1507–1554) – inkarnowany lama szkoły Karma Kagju buddyzmu tybetańskiego, ósmy Karmapa.

  • Wskazówka o tym, że myśli są stanem prawdy, a zjawiska rozgrywają się w naszym własnym umyśle, jest wielce ceniona przez Kagyupów, oraz określana nieporównywalną, autentyczną dharmą. Ludzie o korzystnej karmie powinni zrobić wszystko aby tę naukę zastosować w praktyce.