Vít Kremlička (ur. 1962) – czeski poeta, prozaik, dramaturg.

  • Możliwe, że będziesz siedzieć na brzegu rzeki, nad powierzchnię wzięci srebrny deszcz ryb. Albo ptaki lotem wokół ciebie będą pleść cudowne welony. Oby ci dane było ujrzeć kwiaty, jak dyrygują dniem!

    Proszę, nie zapomnij tego!
    • Źródło: Proszę, nie zapomnij tego, tłum. Jakub Pacześniak