Urząd Transportu Kolejowego

organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury

Urząd Transportu Kolejowego – organ centralnej administracji państwowej podległy Ministerstwu Infrastruktury.