Urszula Jakubowska

polska psycholog

Urszula Jakubowska – polska psycholog, profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny w Instytucie Psychologii Polskiej Akademii Nauk, specjalistka w zakresie psychologii klinicznej (terapia poznawczo-behawioralna, metodologia badań).

  • Od wielu lat badania potwierdzają, że zwolennicy ideologii prawicowych mają skłonność do szczególnie częstego przeżywania emocji negatywnych – zawiści, rywalizacji, wrogości. Świat widzą jako czarno-biały, chętnie przyjmują przywództwo różnie rozumianych autorytetów.
    • Źródło: Zlepić bąbelki w pianę. Z prof. dr. hab. Urszulą Jakubowską, psychologiem politycznym z Instytutu Psychologii PAN o klasie średniej żyjącej na coraz bardziej kruchym lodzie, niezależnie od opcji politycznej, „Polityka” nr 48 (3087), 23 listopada-29 listopada 2016.