Urszula Ślusarczyk

polska artystka malarka

Urszula Ślusarczyk (ur. 1968) – polska malarka.

  • Malując i prezentując obrazy, staram się powoływać do życia pewną przestrzeń emocjonalną – swoiste lapidarium, będące wyrazem elementarnej refleksyjności. Przedstawiane przeze mnie prace (...) [są] efektem mojej obecności w określonych środowiskach przyrodniczych i kulturowych. Dzieląc swoje życie i pracę pomiędzy, z jednej strony, okolice Puław i Kazimierza Dolnego, a z drugiej, Międzyzdrojów, odnajduję pewien wspólny mianownik w horyzontalnej linearności, jaką inspiruje obcowanie z (...) Wisłą, jak i brzegiem morza.
  • (..) szukam przemawiającego do mnie detalu, który następnie traktuję jak szczelinę, przez którą próbuję wyjrzeć w rzeczywistość pozaobrazową, tajemniczą, z trudem uchwytną.