Umaswati (ok. I-III w n.e.) – dżinijski mnich zaliczany do odłamu śwetambara.

  • Poznanie [dzieli się] na zmysłowe, objawione, telestezję, telepatię, doskonałe.
    • Źródło: Piotr Balcerowicz, Zarys dżinijskiej teorii poznania, „Studia indologiczne”, nr 1/1994, s. 25.
    • Zobacz też: poznanie
Umaswati