Ukamienowanie

metoda śmierci

Ukamienowanie – jedna z form wykonywania kary śmierci. Obrzucanie kamieniami skazanego aż nastąpi jego zgon.

  • Każ wyprowadzić bluźniercę poza obóz. Wszyscy, którzy go słyszeli, położą ręce na jego głowie. Cała społeczność ukamienuje go.
Ukamienowanie św. Szczepana, Marx Reichlich
  • Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społeczność ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercią za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.