Ugo Foscolo (1778–1827) – włoski poeta i prozaik.

  • Każda łza uczy nas jakiejś prawdy.
    • Che ogni lacrima insegna a’una verità. (wł.)
Ugo Foscolo (1813)