Uczestnik giełdy – osoba, która uzyskała prawo do uczestnictwa w handlu giełdowym i która pracuje na giełdzie (makler, urzędnik giełdowy, samodzielny uczestnik giełdy).

  • W twarz dadzą sobie napluć za tyle a tyle
    Obetrą gębę ręką, a sumę przeliczą!
  • Złodzieje na wolności! Próżniaki! Parszywce!
    Bando rozzuchwalona i niesyta nigdy!
    Baczcie! Marki, przepite wieczorem przy dziwce,
    Jak proklamacje fruną w mrowie ludzkiej krzywdy.