Tupet – zbytnia pewność siebie, granicząca z bezczelnością, zuchwałość.

  • Chcesz sukcesu – to sobie go zrób. Skromni przez wieki czekają u bram. Do środka wchodzą tylko tupeciarze.