Trzysta

liczba naturalna

Trzystaliczba naturalna następna po 299 (liczba) i poprzedzająca 301.

Trzysta