Tomasz Zygadło (1947–2011) – polski reżyser filmowy i teatralny oraz scenarzysta filmowy i aktor. Brat Jacka.

  • Praca w dokumencie stworzyła mi szalenie istotną możliwość (...) przystąpienia zaraz po szkole do realizacji własnych filmów, pracy na własne, autorskie konto. Z drugiej strony praca w dokumencie uczy wielu rzeczy, które się później przydają, choćby pewnej pokory wobec rzeczywistości.(...) W dokumencie ma się bezpośredni kontakt z rzeczywistością i nie da się tak łatwo jej oszukać.
    • Źródło: wywiad Czesława Dondziłły, „Film” 1977, nr 72
  • Wszyscy moi bohaterowie są podobni do siebie, podarci i poszarpani. Jest w nich głęboka przepaść między wyobrażeniem o sobie a rzeczywista kondycją. W tej antynomii jest chyba coś bardzo romantycznego.
    • Źródło: wywiad Ewy Czeszejko-Sochackiej, „Kino” 1988, nr 2
  • Zająłem się fabułą, teatrem, telewizją, nie dlatego, że przestałem cenić dokument, ale ponieważ wciąż poszukuję takiej formy widowiska, w której sam mógłbym zrealizować się najpełniej.
    • Źródło: wywiad Czesława Dondziłły, „Film” 1977, nr 72

Zobacz też: