Tomasz Łysiak

polski aktor i scenarzysta

Tomasz Łysiak (ur. 1970) – polski aktor i scenarzysta filmowy, dziennikarz radiowy, pisarz, syn Waldemara Łysiaka.

  • Czy zatem zimna wojna rzeczywiście się zakończyła wraz z upadkiem muru berlińskiego? Może trwa, lecz tym razem żelazna kurtyna nie biegnie wzdłuż ściśle wytyczonych granic chronionych drutem kolczastym, ale w głowach, duszach i mentalności Europejczyków? Może nadal istnieje żelazna kurtyna, która oddziela ludzi wolnych, przywiązanych do dawnych wartości, Boga, Honoru, Ojczyzny, od tych, którzy stali się mimo woli spadkobiercami sowieckiego nihilizmu i niewolnikami pseudolaickiej wolności?
    • Źródło: Żelazna kurtyna, „wSieci”, nr 12 (173), 21–27 marca 2016, s. 17.