Tmeza – środek stylistyczny polegający na przestawieniu cząstek wyrazów, rozbicie ich cząstkami innych wyrazów.

  • Uda uda da mi da mi
    Gene orde dzwoni rami