Timoteos z Miletu (między końcem V a początkiem III w. p.n.e.) – poeta i muzyk grecki, twórca liryki chóralnej.

  • Sztuka dowódcy różni się tym od sztuki mówcy, czym wojna od pokoju.
    • Źródło: Leksykon złotych myśli, wyboru dokonał Krzysztof Nowak, Warszawa 1998.