Thomas Gray (1716–1771) – poeta angielski neoklasycyzmu, filolog angielski, profesor historii na Cambridge.

  • Gdzie niewiedza jest rozkoszą,
    Szaleństwem jest być mądrym.
    • Źródło: Świat nawiedzany przez demony
    • Zobacz też: szaleństwo
Thomas Gray
  • Myśli, które oddychają, i słowa, które palą.
    • Źródło: Ciemnia