Teofrast

filozof grecki, botanik

Teofrast z Eresos (370–287 p.n.e.) – grecki uczony i filozof, uczeń Arystotelesa.

  • Człowieka należy oceniać nie po słowach, lecz po czynach.
Teofrast