Tengiz Gudawa (1953–2009) – gruziński dysydent, dziennikarz, muzyk, obrońca praw człowieka, autor samizdatu, komentator Radia Swoboda.

  • Oświadczam otwarcie, że nie akceptuję ustroju państwowego ZSRR, ideologii państwowej ZSRR, jego polityki wewnętrznej i zagranicznej, teorii i praktyki prawodawczej, sowieckich porządków, rzeczywistości i sposobu życia. Życie w konflikcie z własnym obywatelstwem uważam za niemożliwe. Wynika stąd, że nie ma żadnej możliwości, bym dobrowolnie, bez przymusu pozostawał dłużej obywatelem ZSRR.
    • Opis: treść listów, jakie Gudawa i członkowie jego rodziny wystosowali do Prezydium Rady Najwyższej ZSRR w dniu 19 listopada 1982.
    • Źródło: Guram Soselia, Tengiz Gudawa w: Słownik dysydentów. Czołowe postacie ruchów opozycyjnych w krajach komunistycznych w latach 1956–1989, tom II, wyd. Fundacja Ośrodka Karta, Warszawa 2007, ISBN 9788388288845, s. 207.