Ted Allbeury (1917–2005) – angielski prozaik.

Człowiek z mózgiem prezydenta edytuj

przeł. Jerzy Jarniewicz

  • Konflikty między teoriami istniały zawsze we wszystkich naukach, lecz w przytoczonym przez panią przykładzie konflikt jest najmniej widoczny. Wygotski reprezentował podejście „kulturalno-historyczne”. To właśnie dzięki umiejętności zdystansowania się wobec współczesnych badań oraz dzięki właściwej ocenie przyszłych skutków modnych wówczas teorii, Zeszyty filozoficzne Lenina miały tak istotny wpływ na pierwsze pięciolatki.
  • Linia życia zbuntowanych legalistów. Kobieta lub mężczyzna, których życie jest w sumie prawomyślne, doświadczają czasami silnej ręki władzy. Niesprawiedliwość doznana od policji czy wymiaru sprawiedliwości, od szkoły lub pracodawcy, rynku lub Kościoła, może rozpalić frustrację w płonącą nienawiść do tych, których wcześniej szanowało się najbardziej. Nieopanowana chęć rewanżu może być łatwo wykorzystana w działalności partyjnej, której nieskrywanym celem jest zniszczenie tych instytucji. Jak samobójca w desperackim oskarżeniu w ostatnim liście, tajny członek partii może odnaleźć ukojenie wśród dusz mu pokrewnych. A gdy nastanie dzień rewolucji, któż wtedy będzie panem?
  • Uniósł okulary i nastawił ostrość na dziewczynę. Była piękna – nie było co do tego żadnych wątpliwości. Lecz w tym morzu otwartych ust jej usta były zamknięte. Nie śpiewała. Dostrzegł lśniące łzy spływające w dół po policzkach, a gdy na nią patrzył, przetarła grzbietem dłoni swoje pełne, miękkie wargi.