Talerz – naczynie o różnych średnicach, płaskie lub głębokie, wykonane z różnych materiałów służące do podawania potrawy dla jednej osoby.

  • Co o tym sądzić należy:
    Czy talerz stoi, czy leży?
Talerz