Tadeusz Vetulani

polski biolog

Tadeusz Bolesław Vetulani (1897–1952) – polski biolog, profesor zwyczajny w zakresie szczegółowej hodowli zwierząt. Brat Adama Vetulaniego.

Tadeusz (z prawej) i Adam Vetulani z synem tego drugiego.

WypowiedziEdytuj

 • Nawet gdyby cała akcja zmierzająca przez ochronę konika do odrodzenia konika polskiego miała ostatecznie zawieść, nie wolno nam pod odpowiedzialnością wobec następnych pokoleń patrzeć spokojnie na zagładę jednego z najwięcej pierwotnych w Europie odłamów konia, nie wypróbowawszy pod każdym względem jego znaczenia dla zamierzeń praktyczno – hodowlanych.

O Tadeuszu VetulanimEdytuj

 • Myślę, że trudniej było ś.p. Tadeuszowi Vetulaniemu przeżyć jeden dzień w czasie okupacji, aniżeli mnie odtworzyć z jego zapisków trzy lata Jego prowadzonej pod znakiem Czerwonego Krzyża zaciekłej walki i kampanii w obronie człowieka z całą elitą zbrodniczych typów, które wykonywały władzę w imieniu narodu niemieckiego nad „ujarzmionym” narodem polskim.
  • Autor: Stefan Uhma
  • Źródło: Tadeusz Vetulani w pracy Polskiego Czerwonego Krzyża w Krakowie w czasie okupacji niemieckiej 1939–1945, edu.pl
 • Prof. Dr. Vetulani był bardzo czynnym, ambitnym i bardzo ofiarnym w swojej pracy. Podziwiałem Go za jego nie zrażanie się przy interwencjach. Praca Jego w Polskim Czerwonym Krzyżu winna znaleźć uznanie.
  • Autor: Stanisław Plappert
  • Opis: w liście z 29 kwietnia 1947
  • Źródło: edu.pl