Szymon Sprawiedliwy

arcykapłan żydowski, eparcha Judei

Szymon Sprawiedliwy – arcykapłan żydowski, eparcha Judei.

  • Na trzech rzeczach stoi świat: na Torze, na pracy i na dobroczynności.