Szymon Rudnicki

polski historyk

Szymon Rudnicki (ur. 1938) – polski historyk, specjalizujący się w najnowszej w historii Polski, profesor nauk humanistycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu Warszawskiego.

  • Trochę do symbolu urasta fakt, że 11 listopada 1918 r., kiedy Polacy świętowali niepodległość, w Kielcach doszło do pogromu antyżydowskiego, w którym zginęły cztery osoby, a około 250 było rannych.

O Szymonie Rudnickim

edytuj
  • Dzieje przedwojennego Obozu Narodowo-Radykalnego (ONR) budziły w ostatnich latach spore zainteresowanie historyków. Powstało kilka znaczących prac, z reguły krytycznie odnoszących się do działalności tej organizacji. Autorzy o proweniencji lewicowej bądź marksistowskiej niezmiennie traktują ONR jako polską odmianę faszyzmu, a niektórzy posuwają się do porównań z hitleryzmem. Klasycznym przykładem są prace Szymona Rudnickiego, którego książka pt. „Obóz Narodowo-Radykalny. Geneza i działalność” (Czytelnik 1985) została wydana w 20-tysięcznym nakładzie i miała stanowić „naukowy” dowód na propagandowe tezy historiografii marksistowskiej. Co ciekawe, praca Rudnickiego powstała na początku lat 60. jako doktorat na Uniwersytecie Warszawskim. Mimo upływu 20 lat autor niczego nie zmienił ani nie zweryfikował nawet bardzo dyskusyjnych sądów.
  • Mankamenty nie przeszkadzają formułowaniu dobrej oceny opracowania tekstów źródłowych przez Szymona Rudnickiego. Zbiór pt. Roman Rybarski o narodzie, ustroju i gospodarce należy szczególnie polecić osobom zainteresowanym twórczością ideową polityków, którzy podobnie jak Rybarski, znaleźli się w ławach poselskich Drugiej Rzeczypospolitej, prowadząc jednocześnie ożywioną działalność naukową i publicystyczną.