Szajka (bułg. Комбина) – bułgarski thriller z 1982 roku w reżyserii Nikoły Rudarowa. Autorem scenariusza jest Władimir Ganew.

O filmie

edytuj
  • (…) Szajka jest filmem bardzo nierównym. Akcja wydaje się wciągająca, jednak występuje tu zbyt dużo naiwności i dydaktyki, żeby uznać film za całkowicie udany, Niemniej warto zwrócić uwagę, że również w kinie bułgarskim, podobnie jak w czechosłowackim, węgierskim oraz polskim, zaczyna dominować tendencja realizowania atrakcyjnych obrazów sensacyjnych w sposób profesjonalny, wzorowany często na zachodnich gatunkach popularnych.
    • Autor: Mirosław Winiarczyk, Na ekranach kin: Szajka, „Razem. Ilustrowany Tygodnik Młodzieży” nr 10 (321), 6 marca 1983.